1000
Bij de historische kaart…

Rond 1000 ontstaat vanaf de heuvel van Borgloon het Grafelijk domein van het Huis van Loon dat geleidelijk een kluwen van grafelijke rechten uitoefent over heel Belgisch Limburg.

1000
Bij de historische kaart…

Rond 1000 ontstaat vanaf de heuvel van Borgloon het Grafelijk domein van het Huis van Loon dat geleidelijk een kluwen van grafelijke rechten uitoefent over heel Belgisch Limburg. De Loonse graven hadden Karolingisch bloed en banden met de dynastie van de Balderiks (Utrecht) met aanspraak op de bisschopszetels van Luik en Utrecht. Bisschop Balderik van Luik werd ook graaf van Loon genoemd. Uit Utrecht bracht het Huis van Loon de verering mee voor de heilige Odulfus die nog steeds de patroonheilige is van de kerk van Borgloon.

Loon werd ook Los genoemd (Latijn), later eveneens Looz (onder Franse invloed).
Het stadje Borgloon ontleent zijn naam aan de eerste residentie en de burcht die het huis van Loon hier had. De heraldische kleuren van het huis van Loon zijn goud (geel) en rood: op het wapenschild afwisselend in 10 horizontale banden.
Het graafschap Loon behoorde vooral tot de machtsaanspraak van het Duitse rijk én het Prinsbisdom Luik.

Het adellijk geslacht van Loon ontwikkelt in de loop van de jaren banden met alle grote dynastieën van Europa. Twee voorbeeldjes. De eerste vrouw van koning Geza van Hongarije zou Sofie van Loon geweest zijn, een zus van graaf Arnold I. Agnes van Loon huwt in 1165 met Otto van Beieren, de eerste uit het geslacht Wittelsbach dat sindsdien ononderbroken in Beieren heeft geregeerd. Onze Agnes was een dochter van Lodewijk I van Loon.