1150
Christina de Wonderbaarlijke

In dezelfde periode leefde in Loon Christina, later genoemd ‘de Wonderbaarlijke’.

1150
Christina de Wonderbaarlijke

In dezelfde periode leefde in Loon Christina, later genoemd ‘de Wonderbaarlijke’. Zij is in 1150 geboren in een boerderij te Brustem, in de buurt van de burcht die Loon moest verdedigen tegen Sint-Truiden. Haar levensverhaal is neergeschreven door de gerenommeerde geleerde Thomas van Cantimpré, die kort na Christina’s dood naar Borgloon is gekomen om mensen te bevragen en getuigenissen te verzamelen.
Christina was van eenvoudige komaf. Als jong meisje – sterft zij – zo gaat het verhaal. Tijdens de begrafenisplechtigheid in de kerk van Brustem staat ze plots op uit haar lijkbaar…  Was hier sprake van een coma? Werd Christina getekend door een bijna-dood-ervaring? Hoe dan ook, na deze gebeurtenis begint voor haar een periode van waanzin en psychische kwelling. Christina voelt zich niet meer thuis in dit leven, niet tussen de mensen, niet in haar eigen lichaam. Zij leeft als een wilde vrouw, zonder thuis, soms in de bomen. Winter en zomer doolt zij rond in de wijde omgeving en teistert haar eigen lichaam op pijnlijke wijze. Het lijkt haar allemaal niet te deren. Voor de mensen is zij zot geworden. Haar familie probeert haar op te sluiten, te ketenen… Vergeefs.
Tot zij in contact treedt met Jutta, een vrome vrouw die leefde in een kluis die aangebouwd stond tegen de kerk van Borgloon. Acht jaar lang brengt zij door in contact met Jutta. Ook de heilige Lutgardis van Tongeren komt in de loop van deze jaren op bezoek bij Jutta. Het is trouwens op aanraden van Christina dat Lutgardis heeft gekozen voor de Franstalige benedictijnerabdij van Aywieres.

In de abdijkerk van Colen-Borgloon wordt vandaag de koorstoel van Lutgardis bewaard. Op de Gravenmuur zie je Lutgardis gezeten in deze stoel.
De tekenaar Nick heeft in de vrouw met de kat zijn eigen vrouw geschetst, die treffend óók Jutta heet.

Op zijn album Henry’s Dream uit 1992 zingt de Australische singersongwriter Nick Cave de ballad ‘Christina the Astonishing’, helemaal gewijd aan onze Christina.

Blijkbaar bewerkt de ontmoeting met deze sterke gelovige vrouwen een ommekeer in het leven van Christina. Er komt rust in haar leven. Zij ontpopt zich tot een gerespecteerde mystieke vrouw, met een verrassende kennis van het christelijk geloof en een unieke wijze van zingen, bij voorbeeld als ze alleen achterbleef in de kerk van Borgloon, na het avondgebed van de kanunniken.

Graaf Lodewijk II van Loon ontwikkelt een sterke bewondering en waardering voor Christina. Meer en meer gaat hij bij Christina te rade voor zijn beleid en zijn leven. Zij wordt zijn vertrouwelinge. Christina blijkt een scherp inzicht te hebben in machtsintriges.
In 1218 wordt Graaf Lodewijk vergiftigd door zijn jongere broer als wraak voor diens gevangenschap in Engeland in ruil voor Ada. Als Graaf Lodewijk II dientengevolge dodelijk ziek wordt, staat Christina hem bij aan zijn sterfbed. De Graaf doet haar zelfs zijn biecht.
Of nadien ook Gravin Ada nog goed met Christina kon opschieten, weten we niet.
Christina sterft in 1224.