1203
Jarenlange strijd om Holland

In 1203, net voor de Graaf van Holland sterft, trouwt Graaf Lodewijk II van Loon met diens enige dochter, Ada van Holland. De Graaf van Loon wordt vanaf dan tevens Graaf van Holland.

1203
Jarenlange strijd om Holland

In 1203, net voor de Graaf van Holland sterft, trouwt Graaf Lodewijk II van Loon met diens enige dochter, Ada van Holland. De Graaf van Loon wordt vanaf dan tevens Graaf van Holland. Hoe zou het de geschiedenis van de Nederlanden hebben veranderd, indien dit op lange termijn was doorgegaan? Maar Willem van Friesland, een oom van Ada, betwist deze gang van zaken en eist voor zichzelf het graafschap Holland op. Er volgt een jarenlange oorlog om Holland. In de Nederlandse geschiedenislessen wordt dit verteld als ‘de Hollandse successieoorlog’, maar de Nederlanders weten niet waar die Lodewijk van Loon juist vandaan komt… Omgekeerd heeft men hier in onze streken evenmin enige weet van onze verstrengeling in de Hollandse geschiedenis…
Bij het begin van de oorlog al wordt Gravin Ada van Loon gevangen genomen, gegijzeld om druk te zetten op Graaf Lodewijk. Zij wordt eerst gevangen gehouden op het eiland Texel, maar nadien voor jaren ondergebracht bij de Engelse koning Jan zonder Land.

Deze koning Jan was de broer van Richard Leeuwenhard en is ook bekend van de Magna Charta, een soort parlementaire grondwet avant la lettre die hij heeft moeten toestaan aan de edelen en de burgers in Engeland in 1215.
In de Nederlandse kunsten is de gevangenschap van Ada vaak geschilderd en verdicht, onder meer door dichter Nicolaas Beets.

In 1207, na een uitputtende oorlog, gaat Graaf Lodewijk II zelf naar Engeland om zijn echtgenote terug te halen en te bevrijden. In ruil moest hij zijn jongere broer daar laten.  Graaf Lodewijk II bracht zijn Ada terug naar Loon en zag af van de Hollandse troon.