1191
Kruistochten

Meerdere Graven van Loon hebben deelgenomen aan één van de kruistochten.

1191
Kruistochten

Meerdere Graven van Loon hebben deelgenomen aan één van de kruistochten.
Eén van de grotere kruistochten was de derde, ook wel de kruistocht van de koningen genaamd. Deze keer gaan de koningen van Frankrijk, Duitsland en Engeland zelf in op de roep van de cisterciënzermonnik Bernardus van Clairvaux voor een nieuwe kruistocht. Graaf Gerard I van Loon vervoegt wellicht met zijn manschappen het leger van keizer Frederik Barbarossa dat over land oostwaarts trekt. Barbarossa echter sterft plots onderweg – tijdens het baden in een rivier – waarna zijn legermacht uiteenvalt. Velen van hen sluiten nadien aan bij het leger van koning Richard Leeuwenhart van Engeland. Zij waren over zee gekomen en geland in Akko. Vanuit Akko weerstaan zij de macht van de Arabische veldheer Saladin.  Saladin en Leeuwenhart voeren een lange strijd in combinatie met diplomatiek pokerspel. Misschien is onze Graaf Gerard wel de troepen van Leeuwenhart gaan vervoegen, want naar verluidt sneuvelt Gerard I van Loon in de strijd bij Akko (misschien die van 1191). Zijn stoffelijk overschot wordt later overgebracht naar Herkenrode.