1135
Vermaarde abdijen en kloosters in het graafschap Loon

De graven van Loon liggen aan de grondslag van belangrijke stichtingen die voor eeuwen het aanzien en het leven in onze streken mee hebben bepaald.

1135
Vermaarde abdijen en kloosters in het graafschap Loon

De graven van Loon liggen aan de grondslag van belangrijke stichtingen die voor eeuwen het aanzien en het leven in onze streken mee hebben bepaald.
In 1135 reeds sticht graaf Arnold II de Norbertijnerabdij van Averbode. Tot op vandaag bestaat deze abdij nog verder als een levendige ondernemende gemeenschap van Norbertijnermonniken (of Witheren).
Graaf Gerard I (1171-1194) sticht in Herkenrode een abdij voor vrouwen volgens de Benedictijnerregel van Citeaux (Cisterciƫnzerinnen) . Deze abdij vertegenwoordigde een enorme macht en uitstraling in onze streek tot aan de Franse tijd. Het is ook Herkenrode dat in de latere periode als laatste rustplaats wordt gekozen voor de Graven van Loon.
Graaf Arnold III (1218-1221) slaagt erin de machtige Duitse Orde naar hier te halen. Deze ridderorde vestigt zich in Alden Biesen (Rijkhoven-Bilzen), dat in de loop van de eeuwen uitgroeit tot een imposante Landcommanderij. De Graven van Loon verzekeren zich zo van de steun van deze in heel Europa invloedrijke Teutonerorde. Meerdere telgen van het Huis van Loon treden toe tot de Duitse Orde.
Op de banner zie je een schets van de historische gebouwen van deze stichtingen, met telkens een vrome bewoner in kenmerkend habijt.
Nog in 1325 sticht Maria van Loon, dochter van Graaf Jan, een Kartuizerklooster te Zelem op de Sint-Jansberg. Ook deze Kartuizerij verdween in de Franse revolutie.