1232
Verwoesting van de burcht in Borgloon

In het hartje van Borgloon, vlakbij de Odulfuskerk, bevindt zich op 118 meter boven de zeespiegel de voormalige burchtheuvel.

1232
Verwoesting van de burcht in Borgloon

In het hartje van Borgloon, vlakbij de Odulfuskerk, bevindt zich op 118 meter boven de zeespiegel de voormalige burchtheuvel. Deze heuvel was van drie kanten ongenaakbaar omwille van de steile helling. Aan de zijde van de stad werd hij verdedigd door een gracht. Het ronde platform boven op de heuvel was eertijds omringd door een palissade. In het midden stond de donjon die opgetrokken werd in de tweede helft van de 10de eeuw. Op het voorliggend neerhof werd een grote zaal, die als residentie dienstdeed, opgegraven. De sala was 33 m lang en 10 m breed en had waarschijnlijk twee verdiepingen. De muren waren 2 tot 2,5 m dik. Binnenin vond men een met silex en mortel

mortel

gemetselde waterput, een vitaal onderdeel van iedere vesting.
De Gravenburcht in Borgloon werd tweemaal verwoest. Een eerste keer in 1179 tijdens de oorlog tussen Graaf Gerard van Loon en de Prinsbisschop van Luik. Nadien diende meer en meer de waterburcht in Kuringen als de residentie van de Graven van Loon. Toch verbleef Lodewijk II zeker nog in Borgloon, zoals blijkt uit het verhaal van Christina.
De tweede maal en definitief werd de Gravenburcht in Borgloon verwoest in 1232.
Op latere prenten van Borgloon is nog de ruïne te zien van de Loonse burcht. Na 1870 werd de burchtheuvel deels afgegraven en de ruïne gebruikt om de holle wegen in de omgeving op te vullen…